Kurs: Hvordan jobbe med digitale læringsressurser?


Ved spørsmål: kontakt Leif Harboe (leif.harboe@gmail.com) eller Arne Olav Nygard (arneolavnygard@gmail.com)Grunnleggende for dette kurset er å se hvordan digitale ressurser som NDLA og liknende kun får merverdi hvis en har kompetanse i digitale verktøy. Vi er opptatt av hvordan LMS'en (It's Learning, Fronter. Firstclass osv) spiller på lag med andre digitale verktøy, noen såkalte web 2.0-verktøy som ligger på nett, og noen verktøy som lastes ned på egen harddisk.
Folk vil i ulik grad ha tid og mulighet til å jobbe i forkant av kurset - men hvis mulig, se på disse punktene.

Differensiering

Merk, for noen kan dette stoffet virke overveldende. Noen av programmene vil være mest aktuelle for elevene (eks. Scrapbook). Vi vil i kurset skille mellom det som må defineres som grunnleggende og nødvendig for alle lærere etter Kunnskapsløftet, og det som kan være nyttig, men som vil være for avansert for en stor del av lærerne

a. digitale ressurser: at en går inn på de faglige ressursene på NDLA's nettsted (http://fag.utdanning.no/ ) og danner seg et inntrykk av de ressursene som per idag ligger der i fagene norsk, naturfag og helse- og sosialfag
b. produksjon av sammensatte tekster: at en laster ned programmet Photostory (krever windows) - danner seg et inntrykk av det.
c. googleverktøy: at en oppretter en Google-konto. En konto gir tilgang til verktøy som Google Dokumenter, Google Reader osv. Når en går inn på disse lenkene, vil en få spørsmål om å opprette konto. I den grad man har tid, forsøke ut verktøyene. Åpne for eksempel Google Dokumenter (Google Documents dersom du har engelskspråklig versjon) og opprett et teksbehandlingsdokument, regneark eller presentasjonsdokument.
d. forvaltning av informasjon:at en laster ned Google desktop på egen harddisk, indekserer harddisken og gjør seg erfaringer med hvordan dette kan brukes til gjenfinning og gjenbruk av digitalt materiale på egen harddisk
e. produksjon av sammensatte tekster: at en går inn på www.jumpcut.com og danner seg et inntrykk av hva det kan brukes til, eventuelt oppretter en konto
f. forvalte/bearbeide/dele informasjon: at en laster ned Scrapbook og ser hvordan det fungerer - det krever nettleseren Firefox som i så fall også må lastes ned og installeres hvis man ikke har det
g. forvaltning av informasjon (finne/gjenbruke/dele): at en går inn på www.delicious.com og danner seg et inntrykk av såkalt "sosial bokmerking", eventuelt at en oppretter en konto
h. prosessorientert skriving - skriving på nett - skrive for å lære: Wikispaces. Opprett konto. Sida du nå leser, er laget ved hjelp av Wikispaces.
i. LMS - definer - hvilke funksjoner i læringsplattformen er grunnleggende for å kunne bruke digitale ressurser på nettet?
j. Markin- verktøy for systematisk tilbakemelding